Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Để Đến Với Thành Công Không Có Đường Đi Tắt

Để đến với thành công không có con đường nào tốt hơn là quang minh chính đại và dũng cảm vượt qua khó khăn, kiên trì với mục tiêu đã chọn, thời gian cũng sẽ qua rất nhanh. ĐỪNG BAO GIỜ NÓNG VỘI để rồi ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN, làm mất nền tảng căn bản cho sự phát triển về sau.


Mỗi người một cảnh, có những người khi sinh ra đã có ô dù sẵn, tất cả đã được "dọn lên mâm", nhưng có những người họ đã mất biết bao mồ hôi nước mắt và đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được thành công, đó là một quãng thời gian dài để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Vì vậy bạn đừng bao giờ muốn nhanh để được như họ, vì những thứ mà họ có được là sự đánh đổi... thậm chí là máu và sức khỏe.

-----------------------------------

NGẪM - GÓC SUY NGẪM - NGẪM VỀ CUỘC SỐNG
https://www.ngam.com.vn/
Tiktok: NGẪM
Youtube: NGẪM 

Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: