Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Viết Cho Tuổi Bốn Mươi - Ngẫm Về Cuộc Sống

Người đàn bà bước qua tuổi 40 có nét buồn trong nụ cười ngạo nghễ. Họ vẫn biết họ không còn trẻ nữa, có điều gì nơi khóe mắt chân chim. Cũng đã qua bảy nổi với ba chìm, có hạnh phúc trộn đầy trong nước mắt,... xem tiếp video bên dưới để cảm nhận từng câu chữ chứa đầy nỗi niềm.
Góc suy ngẫm về tuổi 40.
#gocsuyngam #ngam #suyngam 
-----------------------------------

NGẪM - GÓC SUY NGẪM - NGẪM VỀ CUỘC SỐNG
https://www.ngam.com.vn/
Tiktok: NGẪM
Youtube: NGẪM 
Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: