Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Người Hay Cười Nhất, Thường Là Người Có Trải Nghiệm Đau Thương Nhất

[NGẪM.COM.VN] Có thể bạn chưa biết. Người cô đơn nhất là người tử tế nhất. Người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất. Người dễ bị tổn thương nhất là người tinh tế nhất. Người hay cười thường là người có trải nghiệm đau thương nhất.

Những câu nói đáng để suy ngẫm.
------------------------------------
NGẪM - GÓC SUY NGẪM
https://www.ngam.com.vn/
Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: