Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Cuộc đời không có bữa ăn nào miễn phí cả. Con đừng nghĩ đến chuyện ngồi không và cướp công của kẻ khác. 

Ngẫm, Góc Suy Ngẫm, Suy ngẫm, Ngẫm về cuộc đời, Bài học cuộc sống, Bài học thành công, Bí quyết thành công


Không có gì tự đến đâu con, 

Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa, 

Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa, 

Mùa bội thu phải một nắng hai sương.NGẪM - SUY NGẪM - GÓC SUY NGẪM - NGẪM VỀ CUỘC SỐNG
https://www.ngam.com.vn/
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: