Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Đi Cùng Nhau Thì Dễ Nhưng Đi Đến Cuối Cùng Mới Khó

Đi Cùng Nhau Thì Dễ, Nhưng Đi Đến Cuối Cùng Mới Khó, Ngẫm, Góc Suy Ngẫm


  1. Ngủ cùng nhau thì dễ, Thức cùng nhau mới khó.
  2. Nói cùng nhau thì dễ, Lắng nghe nhau mới khó.
  3. Ăn cùng nhau thì dễ, Nấu cùng nhau mới khó.
  4. Hứa vì nhau thì dễ, nhưng Làm vì nhau mới khó.
  5. Đi cùng nhau thì dễ nhưng Đi đến cuối cùng mới khó.
---------------------------------

Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: