Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Tôi Chỉ Sợ Những Người Sống Tốt Với Mình

Góc suy ngẫm, ngẫm, suy ngẫm, ngẫm về cuộc sống


Tôi chỉ sợ những người sống tốt với mình, vì không biết trả cái tình cái nghĩa cho họ thế nào. 

Còn với những người sống tệ thì dễ mà, họ có như thế nào cũng không đáng bận tâm!

------------------------------------

Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: