Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Những Người Thông Minh Cần Kẻ Khờ Dẫn Đường

Góc suy ngẫm, ngẫm, suy ngẫm, ngẫm về cuộc sống

"Những người thông minh cần kẻ khờ dẫn đường, khi đội ngũ đều là một đám nhà khoa học, tốt nhất người dẫn đường nên là nông dân. Cách nghĩ của anh ta khác biệt. Sẽ dễ thắng lợi hơn nếu bạn có những người nhìn mọi việc từ những góc nhìn khác nhau".

------------------------------------
Previous Post
Next Post

post written by:

Người truyền cảm hứng!

0 nhận xét: